Karlstad Läkarcentral

Om oss

Verksamheten

 • Vi bedriver primärvård och kan hantera det mesta av den vård du normalt sett får på den vårdcentral du är listad på. 

 • Vården på Karlstad Läkarcentral utgörs i hög grad av besök, både fysiska och digitala.

 • Karlstad Läkarcentral har samverkansavtal med Region Värmland. 

Priser

 • Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller

 • Besök 300 kr

 • Sjukvård via telefonsamtal och videobesök 200 kr

 • 19 år och yngre - ingen avgift

 • 85 år och äldre - ingen avgift

 • Frikort efter 1400 kr per år

Vision

 • Vi tror på vikten av den personliga kontakten mellan Läkare och Patient. 

 • Vi vill erbjuda vård utan väntelistor med kontakt samma dag och besök i närtid.

 • Vi planerar arbeta innovativt för att göra din vård så enkel och effektiv som möjligt.

Begränsningar

 • Vårt journalsystem saknar koppling till regionens journalsystem. Det innebär att vi inte ser dina övriga vårdkontakter, provsvar eller förskrivna läkemedel. Tillkommer viktig medicinsk information behöver du se till att vi blir meddelade. Det innebär också att Region Värmland saknar inblick i den vård du får här.

 • Vi kan inte förskriva läkemedel i dospåsar (Apodos) i dagsläget.

För vem?

 • Karlstad Läkarcentral är ett alternativ till vårdcentralen och till för dig som vill ha en fast läkarkontakt.

 • Vi tar över patienter som tidigare fått vård på Hälsotornet och hos Doktor Göran Holmberg. I mån av plats tar vi även emot besök för de som hör av sig till oss. 

Policys

 • Vården vi bedriver ska vara minst lika bra som din ordinarie vårdcentral. Vi bedömer ditt vårdbehov och skulle den offentliga vårdenheten vara bättre lämpad för din kontaktorsak så hänvisar vi dig.

 • Karlstad Läkarcentral skriver inte ut beroendeframkallande läkemedel.

Karlstad Läkarcentral

Vi som arbetar här

På Karlstad Läkarcentral arbetar två allmänläkare och en vårdadministratör

Daniel Renström

Läkare och specialist i allmänmedicin

Lisa Södergren

Vårdadministratör

Christian Bjernér

Läkare och specialist i allmänmedicin

Tidigare arbetsplatser:

 • Vårdcentralen Gripen 2017-2024

 • Malungs Vårdcentral 2012-2017